Program “Czyste Powietrze”

Program “Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do zakupu klimatyzatorów z funkcją grzania, wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem.

Dla kogo?

Program “Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program “Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, do kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Można otrzymać nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji!

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z programu, należy zapoznać się z dokumentami programowymi i złożyć wniosek o dotację, dotację z prefinansowaniem, kredyt z dotacją w banku.


Nasza firma specjalizuje się w klimatyzacji, pompach ciepła i fotowoltaice, a także pomaga klientom w uzyskaniu dofinansowania z programu “Czyste Powietrze”. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci poprawić efektywność energetyczną Twojego domu i jednocześnie przyczynić się do walki ze smogiem. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji i wsparcia w procesie aplikacji o dofinansowanie.

Program “Mój Prąd”

Program “Mój Prąd” to unikatowy na skalę Polski instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej. Program oferuje dotacje do instalacji fotowoltaicznej i urządzeń dodatkowych dla gospodarstw domowych.

Dla kogo?

Program “Mój Prąd” jest skierowany do osób fizycznych, które na własne potrzeby wytwarzają prąd elektryczny i które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach programu “Mój Prąd” można otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu:

  • Mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW (do 7000 zł)
  • Magazynów Energii (do 16 000 zł)
  • Magazynów Ciepła (do 5000 zł)
  • Systemów EMS/HEMS (do 3000 zł)

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z programu, należy zapoznać się z dokumentami programowymi i złożyć wniosek przez internet. Do złożenia wniosku potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu.


Nasza firma nie tylko sprzedaje instalacje fotowoltaiczne, ale również pomaga klientom w uzyskaniu dofinansowania z programu “Mój Prąd”. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w procesie aplikacji o dofinansowanie i zrealizować Twoje marzenia o własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji.

Program “Moje Ciepło”

Program “Moje Ciepło” to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która ma na celu wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Program “Moje Ciepło” jest skierowany do osób fizycznych, które na własne potrzeby wytwarzają prąd elektryczny i które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach programu “Moje Ciepło” można otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet programu wynosi 600 mln zł.

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z programu, należy zapoznać się z dokumentami programowymi i złożyć wniosek przez internet. Do złożenia wniosku potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu.


Nasza firma nie tylko specjalizuje się w instalacjach pomp ciepła, ale również pomaga klientom w uzyskaniu dofinansowania z programu “Moje Ciepło”. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w procesie aplikacji o dofinansowanie i zrealizować Twoje marzenia o własnej pompie ciepła. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji.

Program “Ciepłe Mieszkanie”

Program “Ciepłe Mieszkanie” to inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla kogo?

Program “Ciepłe Mieszkanie” jest skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemców mieszkań komunalnych i wspólnot od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach programu “Ciepłe Mieszkanie” można otrzymać dofinansowanie do wymiany kopciuchów i poprawy efektywności energetycznej. Aktualny budżet programu wynosi 1,75 mld zł.

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z programu, należy zapoznać się z dokumentami programowymi i złożyć wniosek przez internet. Do złożenia wniosku potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu.


Nasza firma nie tylko specjalizuje się w instalacjach pomp ciepła, ale również pomaga klientom w uzyskaniu dofinansowania z programu “Ciepłe Mieszkanie”. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w procesie aplikacji o dofinansowanie i zrealizować Twoje marzenia o własnej pompie ciepła. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji.

Linki do programów

  • Czyste Powietrze
  • Mój Prąd
  • Moje Ciepło
  • Ciepłe Mieszkanie

Proszę kliknąć na nazwę programu, aby uzyskać więcej informacji. Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz pomocy w procesie aplikacji o dofinansowanie.